Butiken har upphört! Inga fler beställningar kan göras. Tack till alla kunder genom åren! ❀

Produkter i kategorin Ägglossningstester

Ägglossningstester används för att hålla reda på kvinnans fertila perioder och att precisera dessa till när ägglossningen äger rum. Genom våra enkla tester kan man snabbt och bekvämt utföra denna bestämning i det egna hemmet.

Ägglossningstester användes lämpligen tillsammans med någon form av journalföring, för att hålla reda på tidpunkter och observationer under längre perioder. En sådan journal eller dagbok kan föras med penna och papper, eller eletroniskt, t.ex. med någon de kostnadsfria webbapplikationer som finns runtomkring på nätet.

Genom att föra journal över menstruationscykeln får man en bättre överblick och kan upptäcka ev. förändringar på ett tidigt stadium, förutom att det underlättar bestämningen av exakt när ägglossning sker.