Butiken har upphört! Inga fler beställningar kan göras. Tack till alla kunder genom åren! ❀

55 kr
38 kr

2 styck tidigt graviditetstest stav

Med detta extra känsliga graviditetstest kan du få reda på om du är gravid upp till 7 dagar innan beräknad mens.

Detta medföljer:

- 2 teststavar

- illustrerade instruktioner på svenska

Testen har genomgått kliniska försök och är certifierade enligt CE och ISO standarderna.

Vad används testet till?

Graviditetsstaven är en av olika typer av graviditetstest som används för att bekräfta eller utesluta en graviditet.

När ska man testa?

Man ska använda graviditetsstickan vid misstanke om graviditet (t.ex. vid utebliven menstruation) helst på morgonurin, upp till 4 dagar innan förväntad menstruation, även om det i vissa fall är möjligt så tidigt som 7 dagar innan.  Ju tidigare man testar desto osäkrare är resultatet. 

Vid oregelbunden menstruation kan testet användas från c:a 7-14 dagar efter den oskyddade sexuella kontakten. 

Hur lång tid ta det att få svar på testet?

Det tar c:a 5 minuter från det att man har utfört testet till man får ett svar.

Hur går testet till?

Man kan antigen utföra testet direkt under urinering eller genom att samla urin i en kopp och sedan doppa den känsliga sidan av stickan i den. Doppa i minst 5, gärna 10-15 sekunder.

Hur läser jag av svaret?

Svaret av testet kan vara positivt (gravid) som visas i form av två färgade streck eller negativ (ej gravid) som visas som ett färgat streck, se illustration.

Hur fungerar graviditetsstavet?

Graviditetsstavet mäter hormonnivån hCG (Humant Choriogonadotropin) i urinen. Graviditetsstickan är impregnerat med ett verksamt ämne som reagerar på hormonet hCG (Humant Choriogonadotropin), ett hormon som utsöndras i kroppen endast i samband med en graviditet.

När kan testet ge ett falskt resultat?

Falskt positiv resultat kan visas i samband med intag av mediciner som innehåller hCG (t.ex. Pregnyl).

Falskt negativ resultat kan visas vid ett för tidigt användning av testet då inte tillräckligt hCG hormon har bildats i kroppen samt om testet har använts på ett spädd urin (då urinen har inte stannat i kroppen tillräckligt länge). 

Vad är känsligheten och pålitligheten på testet?

Graviditetsstickan har känslighet av 10 mIU/ml och pålitlighet som är >99% och ett av de känsligare graviditetstest som finns på marknaden.

Graviditetstav eller graviditetsticka?

Den största skillnaden mellan de två testerna deras utseende och form. Graviditetsstavens provända är bredare och där är delen som mäter hCG hormonet är inkapslad i ett plasthölje. Den upplevs av många kvinnor som lättare att använda  - lättare att avläsa, mer hygienisk och stabil. Ur medicinsk synpunkt så finns ingen skillnad i resultaten som de två olika typerna av test visar.

Har du en fråga om den här produkten? Ställ den här

Kundfeedback